MILES AHEAD

Servicii de expediţie

ELKA Expediţii se dezvoltă devenind o întreprindere de logistică ambiţioasă în sectoarele transporturi rutiere, transporturi maritime şi aeriene şi dispunând de echipament individualizat pentru clienţii noştri. Încrederea pe care o inspirăm clienţilor noştri şi punctualitatea indiscutabilă a livrărilor reprezintă obligaţiile noastre şi o contribuţie substanţială în lanţul de producere de valori al clienţilor noştri.

Fie că este vorba de domeniul produselor textile, fie de cel al mărfurilor transportabile cu bucata, ELKA Expediţii s-a specializat în soluţii de transport în întreaga Europă, care sunt croite individualizat şi flexibil pentru clienţii noştri. Prin filiala din România facem faţă cu succes provocărilor specifice pieţei est-europene prin competenţă regională.